کلن لول18

350000 تومان

دسته بندی ها:

🔖 #کد_آگهی_516
🖊 نام کلن:بچه های بامرام
📈   لول کلن:18
⚔  لیگ جنگ: کریستالی3
🥇  تعداد برد:343
🥉  تعداد باخت:276
🎗 تعداد ایکس پی پرشده:
💰 قیمت:350
🔥 توضیحات:قیمت مناسب