کلن قهرمانان افغان لول 16

170 تومان

دسته بندی ها:

 

🖊 نام کلن:قهرمانان افغان

📈 لول کلن:16

⚔ لیگ جنگ:کریستال3

🥇 تعداد برد:236

🥉 تعداد باخت:185

🎗 تعداد ایکس پی پرشده:2333

💰 قیمت:170