اکانت تان14

2000000 تومان

دسته بندی ها:

🔖#کد_اگهی533

👤 نام اکانت :(MR★★☆)

🔰 لول اکانت:225

🏠 لول خانه مرکزی:14

🏘 لول خانه دهکده دوم:9

👥 تعداد گارگر:6

‌💎 تعداد جم:150

🤴🏻 لول بربرکینگ:75

👸🏻 لول آرچرکوئین:80

🧔🏼 لول گرندواردن:80

👨‍🎤 هیروچمپیون:27

💎 تعداد جم برای تغییر نام:1000

💠 سوپرسل آیدی :دارد

💰 قیمت:2m

📝 توضیحات:فروش فوری