اکانت تان14

2000000 تومان

دسته بندی ها:

🔖#کد_اگهی540

👤   نام اکانت:بی نام

🔰   لول اکانت:242

🏠   لول خانه مرکزی:14

🏘   لول خانه دهکده دوم:9

👥  تعداد گارگر:6

‌💎  تعداد جم:123

🤴🏻  لول بربرکینگ:75

👸🏻  لول آرچرکوئین:75

🧔🏼  لول گرندواردن:50

👨‍🎤  هیروچمپیون:25

💎  تعداد جم برای تغییر نام:1500

💠  سوپرسل آیدی :بله

💰  قیمت:2m

📝 توضیحات: