اکانت تان13

1200000 تومان

دسته بندی ها:

🔖#کد_اگهی545

👤   نام اکانت :بی نام

🔰   لول اکانت:228

🏠   لول خانه مرکزی:13

🏘   لول خانه دهکده دوم:9

👥  تعداد گارگر:6

‌💎  تعداد جم:736

🤴🏻  لول بربرکینگ:71

👸🏻  لول آرچرکوئین:70

🧔🏼  لول گرندواردن:36

👨‍🎤  هیروچمپیون:21

💎  تعداد جم برای تغییر نام:500

💠  سوپرسل آیدی :بله

💰  قیمت:1200m

📝 توضیحات: