اکانت تان13

1800000 تومان

دسته بندی ها:

🔖#کد_اگهی539

👤 نام اکانت :بی نام

🔰 لول اکانت:245

🏠 لول خانه مرکزی:13

🏘 لول خانه دهکده دوم:9

👥 تعداد گارگر:6

‌💎 تعداد جم:1770

🤴🏻 لول بربرکینگ:71

👸🏻 لول آرچرکوئین:75

🧔🏼 لول گرندواردن:50

👨‍🎤 هیروچمپیون:16

💎 تعداد جم برای تغییر نام:1500

💠 سوپرسل آیدی :بله

💰 قیمت:1800

📝 توضیحات: