اکانت تان13

170000 تومان

دسته بندی ها:

🔖#کد_اگهی525

👤   نام اکانت :farid.D.K

🔰   لول اکانت:164

🏠   لول خانه مرکزی:13

🏘   لول خانه دهکده دوم:9

👥  تعداد گارگر:5

‌💎  تعداد جم:1092

🤴🏻  لول بربرکینگ:37

👸🏻  لول آرچرکوئین:45

🧔🏼  لول گرندواردن:8

👨‍🎤  هیروچمپیون:1

💎  تعداد جم برای تغییر نام:500

💠  سوپرسل آیدی :بله

💰  قیمت:170

📝 توضیحات: