اکانت تان13

150000 تومان

دسته بندی ها:

🔖#کد_اگهی529

👤 نام اکانت :mr.sajad

🔰 لول اکانت:116

🏠 لول خانه مرکزی:13

🏘 لول خانه دهکده دوم:7

👥 تعداد گارگر:5

‌💎 تعداد جم:1131

🤴🏻 لول بربرکینگ:25

👸🏻 لول آرچرکوئین:30

🧔🏼 لول گرندواردن:7

👨‍🎤 هیروچمپیون:ندارد

💎 تعداد جم برای تغییر نام:1000

💠 سوپرسل آیدی :بله

💰 قیمت:150

📝 توضیحات: