اکانت تان13

26000 تومان

دسته بندی ها:

🔖#کد_اگهی518

👤   نام اکانت : KING GODS

🔰   لول اکانت:162

🏠   لول خانه مرکزی:13

🏘   لول خانه دهکده دوم:9

👥  تعداد گارگر:6

‌💎  تعداد جم:1346

🤴🏻  لول بربرکینگ:32

👸🏻  لول آرچرکوئین:60

🧔🏼  لول گرندواردن:18

👨‍🎤  هیروچمپیون:5

💎  تعداد جم برای تغییر نام:500

💠  سوپرسل آیدی :بله

💰  قیمت:260

📝 توضیحات: