اکانت تان12

500000 تومان

دسته بندی ها:

🔖#کد_اگهی547

👤   نام اکانت :بی نام

🔰   لول اکانت:175

🏠   لول خانه مرکزی:12

🏘   لول خانه دهکده دوم:9

👥  تعداد گارگر:6

‌💎  تعداد جم:8645

🤴🏻  لول بربرکینگ:37

👸🏻  لول آرچرکوئین:50

🧔🏼  لول گرندواردن:22

👨‍🎤  هیروچمپیون:ندارد

💎  تعداد جم برای تغییر نام:1000

💠  سوپرسل آیدی :بله

💰  قیمت:500

📝 توضیحات: