اکانت تان12

290000 تومان

دسته بندی ها:

🔖#کد_اگهی528

👤   نام اکانت :m*akbari

🔰   لول اکانت:157

🏠   لول خانه مرکزی:12

🏘   لول خانه دهکده دوم:6

👥  تعداد گارگر:5

‌💎  تعداد جم:1101

🤴🏻  لول بربرکینگ:34

👸🏻  لول آرچرکوئین:52

🧔🏼  لول گرندواردن:15

👨‍🎤  هیروچمپیون:ندارد

💎  تعداد جم برای تغییر نام:1000

💠  سوپرسل آیدی :بله

💰  قیمت:290

📝 توضیحات: