اکانت تان12

130000 تومان

دسته بندی ها:

🔖#کد_اگهی531

👤   نام اکانت : king matin

🔰   لول اکانت:146

🏠   لول خانه مرکزی:12

🏘   لول خانه دهکده دوم:6

👥  تعداد گارگر:5

‌💎  تعداد جم:878

🤴🏻  لول بربرکینگ:28

👸🏻  لول آرچرکوئین:34

🧔🏼  لول گرندواردن:8

👨‍🎤  هیروچمپیون:ندارد

💎  تعداد جم برای تغییر نام:1500

💠  سوپرسل آیدی :بله

💰  قیمت:130

📝 توضیحات: